Số / Ký hiệu: 1223/TB-BHXH
Trích yếu: Thông báo 1223/TB-BHXH, Cung cấp dịch vụ công cấp độ 3, 4 của BHXH tỉnh Khánh Hòa
Loại văn bản:
Thông báo
Cơ quan ban hành:
BHXH Tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Khác
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
13/10/2017
Ngày có hiệu lực:
13/10/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1223/TB-BHXH: Thông báo 1223/TB-BHXH, Cung cấp dịch vụ công cấp độ 3, 4 của BHXH tỉnh Khánh Hòa
Nội dung trong tệp đính kèm