Số / Ký hiệu: 199/TB-BHXH
Trích yếu: Thông báo số 199/TB-BHXH, V/v Thự hiện trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử công vụ
Loại văn bản:
Thông báo
Cơ quan ban hành:
BHXH Tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Khác
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
30/06/2017
Ngày có hiệu lực:
30/06/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
199/TB-BHXH: Thông báo số 199/TB-BHXH, V/v Thự hiện trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử công vụ
Nội dung trong tệp đính kèm