Số / Ký hiệu: Tờ trỉnh số 214_TTr_BVYHCT&PHCN
Trích yếu: Tờ trỉnh số 214_TTr_BVYHCT&PHCN Về việc báo mất phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Loại văn bản:
Thông báo
Cơ quan ban hành:
BHXH Tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực:
BHXH Tỉnh Khánh Hòa
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
17/05/2017
Ngày có hiệu lực:
17/05/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
Tờ trỉnh số 214_TTr_BVYHCT&PHCN: Tờ trỉnh số 214_TTr_BVYHCT&PHCN Về việc báo mất phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Nội dung trong tệp đính kèm