Số / Ký hiệu: 55/BHXH-QLT
Trích yếu: Công văn số 55/BHXH-QLT Thông báo mức lương tối thiểu vùng năm 2016
Loại văn bản:
Thông báo
Cơ quan ban hành:
BHXH Tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực:
BHXH Tỉnh Khánh Hòa
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
21/01/2016
Ngày có hiệu lực:
21/01/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
55/BHXH-QLT : Công văn số 55/BHXH-QLT Thông báo mức lương tối thiểu vùng năm 2016
Nội dung trong tệp đính kèm