Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

21/08/2020 02:49 PM


Theo số liệu tính đến ngày 30/6/2020, toàn tỉnh Khánh Hòa có 241.984 học sinh, sinh viên (HS-SV) năm học 2019-2020 tham gia BHYT, đạt tỉ lệ 97.57%, tăng 0.74% so với năm học 2018-2019. Nhằm triển khai công tác bảo hiểm y tế (BHYT) cho đối tượng HS-SV năm học 2020-2021 đạt hiệu quả, phấn đấu 100% đối tượng HS-SV tham gia BHYT. Ngày 20/8, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản số 1410/BHXH-QLT hướng dẫn Công tác thực hiện BHYT HS-SV năm học 2020-2021 gửi các cơ sở giáo dục do BHXH tỉnh quản lý.


Phấn đấu 100% HS-SV tham gia BHYT

 

Theo đó, BHXH tỉnh hướng dẫn thủ tục hồ sơ tham gia bao gồm Mẫu TK01-TS (do HS-SV lập) và Mẫu D03-TS (Do nhà trường lập). Lưu ý: Trường hợp không tra cứu được mã số BHXH yêu cầu nhà trường lập danh sách riêng và đồng thời đính kèm hình ảnh, giấy tờ liên quan (chứng minh nhân dân/căn cước công dân, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu...) gửi qua zalo, skype cho cán bộ chuyên quản đối với hồ sơ giao dịch điện tử (riêng trường hợp nộp hồ sơ giấy photo đính kèm các giấy tờ liên quan trên) để cơ quan BHXH hoàn thiện mã số BHXH. Đảm bảo mỗi HS-SV tham gia BHYT được cấp một mã số BHXH, một thẻ BHYT duy nhất.

 

Hướng dẫn tra cứu mã số BHXH: 
https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=4643&CateID=274

 

Mức đóng BHYT HS-SV: bằng 4,5% mức lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 đồng/tháng) nhân (x) với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT (x) tỷ lệ đóng theo quy định như sau:

- Đối với học HS-SV do Ngân sách Trung ương hỗ trợ: gồm HS-SV đang theo học tại các cơ sở giáo dục do Bộ, cơ quan Trung ương quản lý thì HS-SV đóng 70% mức đóng BHYT, ngân sách Trung ương hỗ trợ 30% mức đóng BHYT (theo đúng quy định tại Luật BHYT).

- Đối với HS-SV do ngân sách địa phương hỗ trợ: gồm HS-SV đang theo học tại các cơ sở giáo dục do địa phương quản lý không phân biệt hộ khẩu thường trú của HS-SV (gồm các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trường chuyên nghiệp do tỉnh thành lập và quản lý) thì HS-SV đóng 55% mức đóng BHYT, ngân sách tỉnh hỗ trợ 45% mức đóng BHYT.


Minh họa mức đóng BHYT đối với HS-SV do ngân sách địa phương hỗ trợ.

 

Thời hạn sử dụng thẻ BHYT quy định như sau:

- Đối với học sinh lớp 1: Học sinh đủ 06 tuổi và sinh trước ngày 30/9 của năm nhập học thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/10 của năm đó; sinh sau ngày 30/9 của năm nhập học thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01 của tháng sau tháng sinh nhật.

- Học sinh lớp 12: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm đó.

- HS-SV của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp: 

+ HS-SV năm thứ nhất của khóa học: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ từ năm lớp 12 đang còn giá trị sử dụng.

+ HS-SV năm cuối của khóa học: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Về quyền lợi: Nếu HS-SV khám chữa bệnh (KCB) đúng nơi đăng ký ban đầu và thực hiện đầy đủ thủ tục được hưởng 80% chi phí KCB khi thẻ BHYT có mã quyền lợi là 4. Trường hợp KCB không đúng tuyến được quy định chi tiết tại Luật BHYT hợp nhất theo văn bản số 01/VBHN-VPQH ngày 10/7/2014 của Văn phòng Quốc hội và nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 chỉ Chính phủ.

Để đảm bảo phát hành thẻ BHYT cho HS-SV đúng thời hạn, đảm bảo quyền lợi của HS-SV. BHXH tỉnh Khánh Hòa đề nghị cơ sở giáo dục thực hiện lập danh sách mẫu D03-TS và nộp tiền trước ngày 20/9/2020 để gia hạn thẻ có giá trị đến 31/12/2020; chuyển tiền và lập Danh sách mẫu D03- TS chậm nhất vào ngày 20/12/2020 để gia hạn thẻ có giá trị từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021. 

Bên cạnh đó, thông qua báo cáo số 1412/BHXH-BC ngày 20/8/2020 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, BHXH tỉnh cũng đã đưa ra những giải pháp, kiến nghị gửi đến các Sở, Ban, Ngành nhằm tăng cường công tác BHYT HS-SV năm học 2020-2021. Trong đó, chú trọng công tác truyền thông, tuyên truyền chính sách BHYT HS-SV thông qua nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả để mọi người dân, phụ huynh, học sinh, sinh viên hiểu được ý nghĩa to lớn của chính sách BHYT HS-SV nói riêng và BHYT nói chung. Góp phần vào công cuộc BHYT toàn dân - chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng, luôn đề cao trong hệ thống chính sách An sinh xã hội./.

 

T.H.G