Tổ Công tác liên ngành thu nợ BHXH, BHYT làm việc với doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT kéo dài

18/12/2019 08:27 AM


Ngày 10/12/2019, Tổ Công tác liên ngành thu nợ BHXH, BHYT tỉnh Khánh Hòa có buổi làm việc với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nợ BHXH, BHYT với số tiền lớn, thời gian kéo dài.

Cụ thể, 23 doanh nghiệp, hộ kinh doanh được mời đến buổi làm việc là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nợ BHXH, BHYT từ 02-18 tháng với tổng tiền nợ gần 4,4 tỷ đồng (tính đến cuối tháng 11/2019); trong đó, một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh có số nợ lớn như Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 510 với hơn 2,2 tỷ đồng), Công ty TNHH Thiên Hải Phú, hơn 1,1 tỷ đồng... Đại diện một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã nêu một số khó khăn khách quan trong việc tham gia BHXH, BHYT cho người lao động, chủ yếu do bị đối tác chậm trả nợ, nhất là trong lĩnh vực xây dựng cơ bản; tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp, hộ kinh doanh có mặt tại buổi làm việc cam kết sẽ trả hết số nợ gốc trong tháng 12/2019.

Kết luận buổi làm việc, đại diện Tổ Công tác liên ngành thu nợ BHXH, BHYT tỉnh cho biết, chỉ có 13/23 doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc diện triệu tập có mặt, các doanh nghiệp, đơn vị vắng mặt sẽ bị lập Biên bản làm việc, Biên bản vi phạm hành chính; sau đó, tổ sẽ kiến nghị UBND tỉnh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và xem xét áp dụng các chế tài khác.

Năm 2019, số người tham gia BHXH bắt buộc tại Khánh Hòa là 162.049  người, tăng 5,4%; tham gia BHXH tự nguyện là 6.336 người, tăng 184%; tham gia BHTN là 152.508 người, tăng 7,9%; tham gia BHYT là 1.126.598 người, tăng 2,13% so với cùng kỳ năm 2018. Ước tính đến cuối tháng 12/2019, số nợ BHXH, BHYT của Khánh Hòa khoảng gần 85 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ nợ 2,4%, giảm 0,1% so với cùng kỳ 2018; trong thời gian vừa qua, BHXH tỉnh đã chuyển hồ sơ của 22 đơn vị sử dụng lao động có tổng số nợ BHXH, BHYT gần 6,3 tỷ đồng sang cơ quan điều tra để xử lý hình sự.

Lan Lê-Thu Trang

  • TIN BÀI LIÊN QUAN