BHXH huyện phối hợp cùng Bưu điện huyện Vạn Ninh ra quân tuyên truyền BHXH tự nguyện

25/05/2020 09:00 AM


Hưởng ứng phát động phong trào ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Sáng ngày 23/05/2020, Bảo hiểm xã hội cùng với Bưu điện huyện Vạn Ninh ra quân tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện nhà.

 
Quang cảnh Lễ ra quân

 

Với chủ đề: “Chính sách BHXH - điểm tựa an sinh của người lao động và Nhân dân”, Lễ ra quân nhằm khẳng định sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân; tăng cường công tác phối hợp thực hiện các Nghị quyết của Đảng về BHXH. Đây cũng là dịp tuyên truyền về nội dung các chế độ BHXH, vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, nhất là lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện; những rủi ro khi không tham gia, từ đó thay đổi nhận thức, tích cực, chủ động tham gia nhằm đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống.

 

 
Tuyên truyền lưu động

 

Ngay sau Lễ phát động, cán bộ, viên chức, người lao động của 2 đơn vị Bảo hiểm xã hội và Bưu điện huyện đã ra quân tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ô tô, xe máy trên các tuyến đường chính của huyện. Đồng thời, phát khoảng 10.000 tờ rơi tại các chợ, tư vấn trực tiếp nhằm phát triển người tham gia BHXH tự nguyện trên toàn huyện, mục tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện. Ngay sau Lễ ra quân đã phát triển được hơn 50 người đăng ký mới tham gia BHXH tự nguyện./.

 
 

Nguyễn Anh Long – BHXH huyện Vạn Ninh

  • TIN BÀI LIÊN QUAN