Tỉnh ủy Khánh Hòa ra Chỉ thị số 09 – CT/TU

01/08/2017 02:50 PM


Trong đó yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp ủy các cấp chỉ đạo chính quyền cùng cấp:
- Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, nhóm giải pháp tại Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); Chương trình hành động số 15-CTHĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) hằng năm xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hướng tới đạt mục tiêu về tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến năm 2020.
- Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị mọi điều kiện để thực hiện tốt việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nghiên cứu xây dựng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh các chính sách đề xuất liên quan đến việc thúc đẩy tăng nhanh tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội ở cả đối tượng bắt buộc và tự nguyện. Phát huy chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp khởi nghiệp có điều kiện tăng nhanh số lượng và các doanh nghiệp, hợp tác xã có thêm cơ hội mở rộng quy mô sử dụng lao động phát triển sản xuất kinh doanh nhằm tăng thêm lực lượng lao động được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
- Thường xuyên rà soát, xem xét giải quyết các vướng mắc, bất cập trong thực hiện thủ tục, khám, điều trị bệnh nhân bảo hiểm y tế. Chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao tinh thần thái độ, đạo đức nghề nghiệp, chỉ định sử dụng dịch vụ kỹ thuật, thuốc an toàn đúng quy chế chuyên môn; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Kịp thời ngăn ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở y tế và cá nhân có hành vi lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm y tế, góp phần thu hút mọi tầng lớp Nhân dân tham gia và duy trì việc tham gia bảo hiểm y tế.
-  Vận động sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm mua thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn toàn ngành phối hợp với các ngành liên quan; tổ chức quán triệt tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, người lao động về các vấn đề an sinh xã hội; chuẩn bị nội dung và chọn thời điểm thích hợp để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của bộ Chính trị...
 
 
 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN