Thị xã Ninh Hòa: triển khai công tác rà soát, xác minh thông tin thành viên hộ gia đình tham gia BHYT

23/06/2016 09:34 AM


   

Hội nghị đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND thị xã về việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT; Nội dung, mục đích, ý nghĩa và thời gian thực hiện việc rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia BHYT, các giải pháp, phương pháp thực hiện nhằm tạo được sự phối hợp đồng bộ từ thị xã đến xã, phường, thôn, tổ dân phố, đảm bảo đạt chất lượng, đúng tiến độ theo quy định.
Đồng thời hướng dẫn lãnh đạo UBND xã, phường, cán bộ phụ trách công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, công an, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố về công tác rà soát, xác minh thông tin dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, phương pháp kê khai lập mẫu DK 01-DC...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thị xã, đã quán triệt và nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân khi tham gia kê khai Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, phấn đấu đến ngày 25/6/2016 các địa phương xã, phường hoàn thành việc rà soát, xác minh thông tin thành viên HGĐ tham gia BHYT theo đúng kế hoạch và tiến độ./.           

Phạm Thị Thùy Nhung-BHXH Thị xã Ninh Hòa

  • TIN BÀI LIÊN QUAN