BHXH huyện Cam Lâm phối hợp kiểm tra liên ngành để khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT

27/04/2016 02:27 PM


Theo đó, Đoàn đã làm việc với các doanh nghiệp và yêu cầu chủ SDLĐ có trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT cho người lao động theo đúng quy định về  tiền lương, mức đóng... Đồng thời, kết hợp tuyên truyền, tư vấn các nội dung liên quan  đến chế độ, chính sách BHXH, BHYT; hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Sau kiểm tra, đã có 04 đơn vị đến cơ quan BHXH đăng ký tham gia BHXH, BHYT cho 221 lao động./.

Nguyễn Văn Hùng - BHXH huyện Cam Lâm